upisi i cijene

JESENSKO-ZIMSKI SEMESTAR 2023.

CIJENE TEČAJEVA ZA GRUPNU NASTAVU = 3-5 polaznika

Jednokratno plaćanje

(*POPUST ZA STUDENTE = 10%)

vrsta tečaja

cijena u eurima / kunama

Tečajevi razine A1 i A2 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati

265,00 EUR / 1.996,64 HRK

Tečajevi razine B1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati

300,00 EUR / 2.260,35 HRK

Tečajevi razine B2 i C1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 60 sati

325,00 EUR / 2.448,71 HRK

Tečajevi 1x2 sata tjedno - ukupno 30 sati

180,00 EUR / 1.431,56 HRK

Tečajevi izvan uobičajenog broja sati

prema broju sati

Obročno plaćanje (4 mjesečne rate)

(*POPUST ZA STUDENTE = 10%)

vrsta tečaja

cijena u eurima / kunama

Tečajevi razine A1 i A 2 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati

280,00 EUR / 2.109,66 HRK

Tečajevi razine B 1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati

320,00 EUR / 2.411,04 HRK

Tečajevi razine B2 i C1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 60 sati

340,00 EUR / 2.561,73HRK

Tečajevi 1x2 sata tjedno - ukupno 30 sati

200,00 EUR / 1.582,25 HRK

Tečajevi izvan uobičajenog broja sati

prema broju sati


Udžbenici nisu uključeni u cijenu!

TEČAJEVI ZA PODUZEĆA:

=25 EUR =188,36 HRK / 1 nastavni sat (=45 minuta)

-------------------------------------------------------------------

CIJENA INDVIDUALNE NASTAVE:

- 45 minuta = 12 EUR / 90,41 HRK

- 60 minuta = 18 EUR = 135,62 HRK

-------------------------------------------------------------------

1 EUR = 7,53450 HRK