upisi i cijene

PROLJETNO-LJETNI SEMESTAR 2019.

Jednokratno plaćanje

(*POPUST ZA STUDENTE = 10%)

vrsta tečajacijena u kunama
Tečaj za početnike, A 1.1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 60 sati 1.540,00
Tečajevi A 1.2 i A 2.1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati 1.700,00
Tečajevi razine B1, B2 i C1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati 2.190,00
Tečajevi 1x2 sata tjedno - ukupno 30 sati 1.200,00
Tečajevi izvan uobičajenog broja sati prema broju sati

Obročno plaćanje (5 mjesečnih rata)

(*POPUST ZA STUDENTE = 10%)

vrsta tečajacijena u kunama
Tečaj za početnike, A 1.1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 60 sati 1.700,00
Tečajevi A 1.2 i A 2.1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati 1.900,00
Tečajevi razine B1, B2 i C1 - 2x2 sata tjedno - ukupno 70 sati 2.390,00
Tečajevi 1x2 sata tjedno - ukupno 30 sati 1.300,00
Tečajevi izvan uobičajenog broja sati prema broju sati


Udžbenici nisu uključeni u cijenu!