tečajevi

VRSTE TEČAJEVA, RAZINE ZNANJA, OPIS STUPNJEVA

Vrste tečajeva

standardni = 2 x 2 sata tjedno, ukupno 70 sati
konverzacijski = 1 x 2 sata tjedno, ukupno 30 sati

Razine znanja

Razine znanja (A1 do C1) usklađene su s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

  • Razina A1 obuhvaća 2 tečaja (60 + 70 sati) - A 1.1 i A 1.2.
  • Razina A2 obuhvaća 2 tečaja po 70 sati - A 2.1 i A 2.2.
  • Razina B1 obuhvaća 2 - 3 tečaja po 70 sati - B 1.1 i B 1.2 (prema potrebi B 1.3)
  • Razina B2 obuhvaća 3 tečaja po 60 sati - B 2.1, B 2.2 i B 2.3.
  • Razina C1 obuhvaća 3 tečaja po 60 sati - C 1.1, C 1.2 i C 1.3

Opis stupnjava

(prijevod s http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php)

Osnovno služenje jezikom

A1
Osoba može razumjeti i upotrijebiti poznate, svakodnevne izraze i jednostavne rečenice kojima su cilj konkretne potrebe. Može predstaviti sebe i druge te drugima postavljati osobna pitanja, npr. o tome gdje stanuju, o ljudima koje poznaju, o stvarima koje imaju, te je u stanju dati odgovore na takva pitanja. Može se sporazumjeti na jednostavan način, u situacijama kada sugovornici govore polagano i razgovijetno i spremni su pomoći.

A2
Osoba može razumjeti rečenice i česte izraze koji su vezani uz područja od neposrednog značaja, npr. osobni podaci i podaci o obitelji, kupovanje, posao, bliža okolina. Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama u kojima je riječ o jednostavnoj i neposrednoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Na jednostavan način može opisati vlastito porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari vezane uz neposredne potrebe.

Samostalno služenje jezikom

B1
Osoba može razumjeti ključne dijelove kada se koristi razgovijetan standardni jezik i kada se radi o poznatim temama u vezi posla, škole, slobodnog vremena itd. Osoba vlada većinom situacija u kojima se može naći na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja. Može se jednostavno i suvislo izraziti o poznatim temama i područjima osobnog zanimanja. Može govoriti o iskustvima i događajima, opisati svoje snove, nade i ciljeve te kratko objasniti ili obrazložiti svoje planove i mišljenja.

B2
Osoba može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, a u svom stručnom području može razumjeti i stručne diskusije. Sporazumijeva se spontano i tečno, tako da je bez većeg napora obostrano moguć normalan razgovor s izvornim govornicima. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, objasniti svoje mišljenje o nekom aktualnom pitanju te navesti prednosti i nedostatke raznih mogućnosti.

Kompetentno služenje jezikom

C1
Osoba može razumjeti širok spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te shvatiti i njihova implicitna značenja. Može se izraziti spontano i tečno, a da pri tom ne mora često i očito tražiti riječi. Može se učinkovito i fleksibilno služiti jezikom u svom društvenom i profesionalnom životu ili tijekom obrazovanja i studija. Može se jasno, strukturirano i iscrpno izraziti o kompleksnim temama i pri tome primjereno koristiti raznolika sintaktička sredstva.

C2
Osoba može bez problema razumjeti praktički sve što pročita ili čuje. Može sažeti informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora te ih pri tome obrazložiti i objasniti u suvislom prikazu. Može se izraziti spontano, vrlo tečno i precizno te je u stanju i kod kompleksnijih tema objasniti fine značenjske nijanse.

Tablice za samoprocjenu možete vidjeti OVDJE