info

Radimo isključivo u malim grupama - do 5 polaznika - što omogućuje individualni pristup polaznicima, izraženiju interakciju u samoj grupi i brži napredak!

Nastava, metode, materijali

U radu koristimo aktualne udžbenike njemačkih izdavača, aktualne materijale i suvremene, komunikacijske metode rada.

I sami polaznici aktivno sudjeluju u radu, svojim prijedlozima pridonose kreiranju nastave i poboljšanju njene kvalitete i učinkovitosti, a na ispitima za međunarodne diplome postižu izvrsne rezultate.

Prednosti učenja u malim grupama:

  • male grupe
  • individualni pristup
  • homogenije grupe
  • bolja interakcija u grupi
  • brži tempo rada
  • brži napredak
  • bolja atmosfera